KS chuyển đổi thời gian làm T7 vào tháng 04/2019

Bạn có muốn chuyển ngày nghỉ thứ 7 (6/4 và 20/4) sang nghỉ thứ 7 (13/4 và 27/4)